Champignons die duurzaam zijn geproduceerd

Medewerkers

Het oogsten van champignons is arbeidsintensief werk. Daardoor hebben de medewerkers een groot aandeel in het resultaat van de champignonkwekerij. Iedere dag wordt er een topprestatie geleverd door afnemers te voorzien van kwalitatief goede champignons. Deze prestatie kan alleen geleverd worden door een goede samenwerking met de medewerkers. Wij dragen ons steentje daar aan bij door het personeel te voorzien van een goed sociaal beleid, goede arbeidsomstandigheden en keurige huisvesting. Ook zijn alle medewerkers bij ons direct in dienst. Net zoals wij met zorg omgaan met onze champignons, zo doen we dat ook met onze medewerkers!

Artikel ZLTO: http://www.zlto.nl/onderwerpen-ervaring/90/Huisvesting-seizoenarbeiders/ervaring/101/-Goed-voor-de-werknemers-zijn

Teelt

De teelt van onze champignons is één van de belangrijkste taken binnen ons bedrijf en vereist vakmanschap. Dankzij onze moderne productielocaties en ruim 25 jaar teeltervaring, is het proces in goede handen. Doordat wij iedere dag de juiste hoeveelheid en kwaliteit champignons leveren kunnen wij onze afnemers in hun wensen en behoeften voorzien. Champignons telen is vakmanschap!

Milieubewust

Om op een duurzame en milieuvriendelijke wijze te produceren maken wij onder andere gebruik van een warmte en koude opslag (WKO) installatie. Een WKO installatie slaat warmte en koude op onder de bodem in waterbronnen. De koude in de winter wordt opgeslagen om te gebruiken als koeling in de zomer. De warmte in de zomer wordt opgeslagen om te gebruiken als verwarming in de winter. Deze installatie is goed voor het milieu en levert ons een aanzienlijke energiebesparing op!

Middelenvrij

Binnen ons bedrijf wordt er zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen geteeld. Dat is mogelijk doordat wij een goede bedrijfshygiëne handhaven, daardoor houden wij ziektes en plagen buiten de deur. De champignonkwekerijen worden goed onderhouden en worden dagelijks schoongemaakt. Daardoor kunnen wij middelenvrij telen!

Verantwoord

Om op een verantwoorde wijze champignons aan onze afnemers te leveren worden er  monsternames van onze champignons en het grondwater genomen. Monsternames van het grondwater zijn belangrijk omdat wij hiermee onze champignons besproeien. Naast de monsternames worden medewerkers opgeleid om de champignons te keuren. Hiermee dragen wij bij aan een verantwoorde levering van onze champignons aan onze afnemers.